OM OSS

Fonn Software AS ble startet i 1995, under morselskapet Fonn Kontorservice AS. Det begynte med et enkelt budsjettprogram, og har siden utviklet seg til å omfatte mange ulike produkter og tjenester. Da store deler av næringslivet består av små og mellomstore bedrifter har visjonen alltid vært å hjelpe disse med digitale løsninger som gjør det enklere å eksistere og utvikle seg. Etter nesten 30 år i markedet og tett oppfølging av ulike bedrifter utkrystalliserte det seg etterhvert et behov for å definere denne visjonen enda tydligere, og konseptet GoFlyten ble lansert. Dette er en samlebetegnelse på verktøy og tjenester som vi ønsker skal hjelpe virksomheter til å nå sitt fulle potensial, og være med å redusere stress og å øke konkurransekraften gjennom en bedre flyt. Det er gjort undersøkelser som viser at bedrifter i gjennomsnitt bruker 50% av tiden på ting som ikke skaper verdier, det vil si 50% tap. Men det vil også si at der er store gevinster å hente på å lokalisere og fjerne ikke verdiskapende ressursbruk. Her kommer vi inn, og her ønsker vi å hjelpe. Digitale verktøy og konsulenttjenester som hjelper viksomheter å bli ISO sertifisert har blitt en mer og mer sentral del av vårt daglige virke, og visjonen om å bidra med tjenester og løsninger som forenkler og kontinuerlig forbedrer, passer som hånd i hanske med ISO standardens paradigmeskifte i 2015, der forbedring fikk et eget kapittel. Vi ønsker å ligge i forkant, med gode løsninger som gjør at din virksomhet kan nå sitt fulle potensial.
FONN SOFTWARE AS
Org.nr: 974480980   I   Herandsvegen 300, 5628 Herand NORGE   I   Telefon: + 47 913 89 776   E-post: post@fonn.no
Org.nr: 974480980   I   Herandsvegen 300 5628 Herand NORGE  Telefon: + 47 913 89 776   E-post: post@fonn.no