HMS for ledere

Et av våre mest benyttede kurs, HMS for ledere, dekker internkontrollforskriftens krav til opplæring av ledere og mellomledere med personalansvar. Du får en digital innlogging til kurset, og tar en kurstest for å bevise at du har forstått innholdet. Dersom du består kurstesten får du et diplom som bevis på bestått kurs. Kurset inneholder følgende overordnede temaer: Introduksjon Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter Systematisk HMS arbeid Arbeidsmiljøfaktorer Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner Inkluderende arbeidsliv Ta kontakt for å få tilsendt en demo, et pristilbud og / eller motta innlogging til kurset. Telefon: +47 913 89 776 E-post: post@fonn.no
KURS
Org.nr: 974480980   I   Herandsvegen 300, 5628 Herand NORGE   I   Telefon: + 47 913 89 776   E-post: post@fonn.no
Org.nr: 974480980   I   Herandsvegen 300 5628 Herand NORGE  Telefon: + 47 913 89 776   E-post: post@fonn.no