Denne Personvernerklæringen gjelder 

innsamling og bruk av personopplysninger hos 

Fonn Software AS. Her finner du informasjon

blant annet om hvilke personopplysninger som

samles inn, hva de brukes til og hvilke

rettigheter du har. Fonn Software AS ved

daglig leder er ansvarlig for behandlingen og

kan kontaktes ved spørsmål.

Kontaktinformasjon finner du på vår

hjemmeside.

Formålet med informasjonen som

innhentes er:

å oppfylle aktuelle avtaler med deg;

å kunne gi tilgang til våre produkter og

tjenester;

å kunne sende relevant informasjon;

å kunne ta kontakt og tilby våre

produkter og tjenester.

Vi oppretter profiler på bakgrunn av

informasjonen som innhentes og profilene

baseres kun på informasjon som du frivillig gir

oss. Vi henter ikke inn informasjon for dette

formålet fra tredjeparter.

Hvilke type opplysninger som behandles

Når vi skal opprette kontakt med deg, eller du

etablerer et kundeforhold med oss, er det

følgende opplysninger vi registrerer:

Navn

Telefonnummer

E-postadresse

Firma

Organisasjonsnummer

Firmaadresse

Postnummer

Poststed

Eventuell E-mailadresse for faktura

Registreringen av disse opplysningene er en

forutsetning for at et kundeforhold kan

gjennomføres. Behandlingen skjer på grunnlag

av avtale med deg.  Vi vil også lagre vanlig

kjøpshistorikk, bl.a hvilken type vare eller

tjeneste du har kjøpt og når du kjøpte dem.

Informasjonskapsler/Cookies

Nettstedet bruker «informasjonskapsler» –

tekstfiler som lagres på datamaskinen din eller

lignende som har til formål å gjenkjenne den,

huske innstillinger, utføre statistikk og evt.

målrettede annonser. Informasjonskapsler kan

ikke inneholde skadelig kode som f.eks. virus.

Cookies brukes i anonymisert form. Du kan

forhindre at cookies lagres ved å endre

innstillingene i din nettleser. Du kan også slette

lagrede cookies fra din harddisk. Dette kan

imidlertid føre til at du ikke får fullt utbytte av

våre nettsiders funksjonalitet.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til

andre utover det som nevnes her:

Dersom vi har overlatt drift av nettsiden

eller deler av den til en

tjenesteleverandør, vil vi kunne gi denne

tjenesteleverandør adgang til å lagre og

bruke dine personopplysninger, men kun

i den utstrekning som er nødvendig for å

yte tjenesten. En slik tjenestelevarandør

vil vi i så tilfelle ha en forpliktende

databehandleravtale med ihht GDPR.

Vi selger ikke dine personopplysninger til

andre, og vi utleverer ikke dine

personopplysninger til andre for

markedsføringsformål uten at du

uttrykkelig har samtykket til det.

Fonn Software AS har etablert regler og rutiner

for beskyttelse av personopplysninger og

personvern ihht kravene i GDPR, og vi har

rutinemessige risikovurderinger og interne

revisjoner.

Endring av personvernerklæring

Denne Personvernerklæringen vil kunne bli

oppdatert med jevne mellomrom. De

oppdaterte vilkårene trer i kraft umiddelbart

ved publisering. Din bruk av våre nettsider

reguleres altså av den versjonen som er

publisert på brukstidspunktet.

Rettigheter og sletting av registrerte

opplysninger

Dersom vi behandler personopplysninger om

deg, har du rett til innsyn i disse opplysningene, 

og du har rett til å be om justering av eller

sletting av opplysningene. Vi vil i så tilfelle

kunne be om bekreftelse av identiteten for

verifisering.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om

deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte

formålet eller for det som kreves i henhold til

inngåtte avtaler, og ikke utover lovens rammer.

Dersom noen av opplysningen også er lagret i

en backup-fil, vil det i noen tilfeller ta litt lengre

tid før alt er slette, da det i de fleste tilfeller er

fysisk umulig å bare slette enkeltdetaljer fra en

backup.

Hvor behandlingen av personopplysninger er

basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke

samtykket tilbake.

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine

rettigheter i henhold til

personopplysningsloven, har du rett til å klage

til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette

gjøres ved å sende klage til Datatilsynet,

kontaktinformasjon er tilgjengelig på

www.datatilsynet.no

PERSONVERNERKLÆRING
Org.nr: 974480980   I   Herandsvegen 300, 5628 Herand NORGE   I   Telefon: + 47 913 89 776   E-post: post@fonn.no
Org.nr: 974480980   I   Herandsvegen 300 5628 Herand NORGE  Telefon: + 47 913 89 776   E-post: post@fonn.no